Třetí návštěva polytechnického hnízda

Ve středu dne 5. 12. 2018 žáci třídy s rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií opět navštívili Střední školu elektrotechniky, multimédií a informatiky v pražských Vysočanech, aby rozvíjeli své technické vzdělání. Tentokrát vytvářeli vlastní tištěné spoje a osvojovali si základy programování, kdy pomocí základních příkazů ovládali jednotlivé prvky elektrického obvodu. Již v tuto chvíli se žáci nemohou dočkat další návštěvy, která bude zaměřena na osazování jimi vytvořeného tištěného spoje obvodovými prvky, čímž si vytvoří svůj vlastní integrovaný obvod.