Rozsvícení vánočního stromečku

Ve čtvrtek 29. listopadu se konalo na školním hřišti rozsvícení vánočního stromečku ve spolupráci s městskou částí Praha 8.  

Stromeček se slavnostně rozsvítil v 17 hodin za přítomnosti zastupitelů městské části, kteří společně s dětmi odpočítávali rozsvícení a začátek vánočního programu, který pak následoval. Program byl opravdu bohatý, a to především díky dětským představením, která vytvořila tu pravou adventní atmosféru. Jedním z představení byl živý betlém s krátkou scénkou a koledami, jež si nacvičily děti z dramatického kroužku naší školy. Diváky přivítali Tři králové, kteří putovali do Betléma a přinesli dary pro Ježíška. Tento krásný betlém doplnil oslík Ládík z nedalekého bohnického statku. Scénka sklidila opravdu úspěch a všichni na živý betlém stáli s radostí frontu. Po našem divadélku vystoupil dětský soubor Vonička s písněmi a tanci z Valašska. Dále program pokračoval koledami dětského souboru Osmikvítek, se kterými si mohli diváci zazpívat. Součástí adventního podvečera byly stánky s vánočním občerstvením, dále byly k dispozici pro diváky stánky s ukázkami vánočních zvyků a tradic. Věříme, že se program i stromeček líbil a že dětský program všem zpříjemnil předvánoční čas.

Dramatický kroužek ZŠ Glowackého