Náš první integrovaný obvod

Ve středu dne 19. 12. 2018 žáci třídy s rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií tradičně navštívili polytechnické hnízdo v pražských Vysočanech. Tentokrát vlastnoručně vytvořené tištěné spoje osazovali pomocí pájky obvodovými prvky. Vytvořili tak svůj první integrovaný obvod, po jehož připojení k baterii se rozzářila nejen zapojená dioda, ale i oči všech zúčastněných žáků.