Maxovo kouzlování

Kdy jindy uvěřit v kouzla, než v té nejkouzelnější době v roce, v době Vánoc. Abychom si to předvánoční čekání trochu zpestřili, vydali jsme se ve středu 19. prosince s družinou IX. a X. na akci Městské knihovny v Bohnicích – „MAXOVO KOUZLOVÁNÍ“. Celý den se děti nemohly dočkat, až uvidí pána, který umí tahat králíky z klobouku. A ať už jsme příznivci magie či nikoli, jedna věc byla, po zhlédnutí představení, nesporná, Filip Stružka, alias kouzelník Max, je tvůrce kouzelných chvil a dětského štěstí. V úvodu programu jsme se dozvěděli něco o něm, o tom, jak se ke kouzlení dostal a jaké byly jeho kouzelnické začátky.

Poté nastal hlavní bod programu – nahlédnutí do tajemného světa čar a kouzel. Max nám předvedl takové triky, které u dětí budily upřímný obdiv a nad nimiž dospělým zůstával „rozum stát“. Kouzelník si pro nás připravil nejen klasická kouzla s kartami, mincemi, provázky i kroužky, ale viděli jsme dokonce i levitaci, přemísťování předmětů z jeho dlaní do dlaní dětí nebo prázdné papíry, ze kterých kouzelník Max mávnutím své hůlky vyčaroval omalovánky a druhým mávnutím dokonce omalovánky vybarvené barvami, které si děti určovaly. Náš největší obdiv patřil kouzlu, při kterém Max dokázal z rozstříhaných novin udělat lusknutím prstu znovu noviny celé. Dalším kouzlem, které bychom se všichni zajisté chtěli naučit, byla přeměna čistého papíru na peníze. Celé Maxovo vystoupení děti sledovaly se zájmem a napětím. Kouzelník Max nás prostě zaujal i rozesmál. Ti odvážnější dostali také příležitost si během vystoupení zakouzlit společně s Maxem a to jako jeho asistenti. Měli velkou snahu odhalit nějaký kouzelníkův trik, ale nevyšlo to, magie je holt magie.

Na konci programu na děti čekala ještě beseda s kouzelníkem, po které jsme všichni Maxe odměnili zaslouženým potleskem a už ho, ač neradi, propustili. Měl před sebou totiž ještě dlouhou cestu – představte si, že jen kvůli nám přijel až z dalekého Přerova.

Po kouzelnickém programu měli děti ještě možnost si vyslechnout povídání paní knihovnice o kouzelnických knihách, které je možné si v knihovně zapůjčit. Dle četnosti výpůjček si troufnu předvídat, že naší Glowackou zřejmě brzy přejmenují na Bradavice. Rozzářené výrazy malých kouzelníků totiž svědčily o tom, že si z vystoupení odnášejí nezapomenutelné zážitky a kouzelník Max je pro ně velkým vzorem. A že je Filip Stružek opravdu mistrem svého řemesla dokazuje i fakt, že první věta dětí, i těch, kterým se na představení zpočátku vůbec nechtělo, byla, kdy na kouzelníka Maxe půjdeme znovu. Za to mu patří velký dík! Také děkujeme paní knihovnici Würtherlové za realizaci tohoto skvělého nápadu a hlavně za pozvání! Byl to doslova kouzelný zážitek.

Klára Kaslová