Vánoční vystoupení dramatického kroužku

Již od října dramatický kroužek ZŠ Glowackého pilně nacvičoval Vánoční pohádku „Dvanáct měsíčků“ podle filmové předlohy režiséra Karla Janáka.

V počátcích se děti seznámily s pohádkou prostřednictvím zhlédnutí celovečerního filmu a následně se seznámily se scénářem, který jsem společně s nimi upravila doslova na míru. Několik lekcí dramaťáku jsme věnovali čteným zkouškám společně s nácvikem choreografie, tancem a nesměla chybět titulní písnička „Hádej“ od Ondřeje Brzobohatého. Celé tři měsíce děti věnovaly veškeré svoje úsilí a schopnosti do nácviku na Vánoční představení, za což jim patří obrovská pochvala.

Ve středu dne 19. prosince přišel pro kroužek den „D“. Děti konečně mohly svojí práci zakončit vystoupením ve školním divadle. V odpoledních hodinách navštívili představení žáci školní družiny společně s pedagogy, vedením školy a nesměly chybět ani paní vychovatelky. Představení hrály děti odpoledne dvakrát a sklidilo obrovský úspěch. Bez chybičky zahraná pohádka vehnala úsměv a Vánoční náladu do každého, kdo byl přítomen. Po tomto skvělém výkonu, děti odpočívaly a nabíraly síly na večer. Ve večerních hodinách děti čekalo třetí vystoupení a to pro rodiče, sourozence a prarodiče, zkrátka pro celé rodiny a blízké. I večerní představení všechny diváky ohromilo a děti se zaslouženě dočkaly dlouhého potlesku a nespočetného množství pochval.

A o čem bylo naše představení?

V jedné vesničce stála malá chaloupka. V ní bydlela hodná a krásná Maruška a s ní tam žila její nevlastní sestra Květa, která byla tuze líná a nafoukaná. V chaloupce byla ještě Marušky macecha, o které bylo známo, že je zlá a nepřejícná.

Bylo to zrovna o Vánocích, když se do vesnice vrátil sedlák Karel, který přijel ze světa a doma na něj čekal mladší bratříček Nosek. Když se ve vesnici rozkřiklo, že je Karel zpátky ze světa se spoustou peněz, všechna děvčata stála o to, aby se Karel stal jejich ženichem.

Karel dostal strach, protože nevěst na vdávání bylo ve vesnici víc než dost. Proto se se svým bratříčkem Noskem dohodli, že pro nevěsty vymyslí tři opravdu nesplnitelné úkoly. Všechna děvčata dostala za úkol přinést voňavé fialky, čerstvé jahůdky a červené jablíčko. Květa se chtěla tolik vdávat, a proto dala Marušce příkazem, aby vše našla a přinesla. Macecha s Květou poslaly Marušku třikrát do hor, aby splnila úkoly. Maruška však měla velké štěstí a pokaždé na ni čekalo dvanáct měsíčků a kouzlem jí pomohli úkoly splnit. Ve chvíli, kdy se Květa před Karlem vychloubala, že vše přinesla, se omylem podřekla a bylo více než jasné, že úkoly splnila Maruška. A jak jinak by mohla pohádka skončit než, že Karel požádal Marušku o ruku.

Všem dětem z dramatického kroužku moc děkuji za to, jak jsou báječné, trpělivé, srdečné a především přátelské. Je to radost mít tak skvělou dětskou skupinu.

Karolína Surovcová