Příběhy našich sousedů

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat do naší školy, kde momentálně probíhá výstava s názvem "Příběhy našich sousedů". Jedná se již o druhý ročník vzdělávacího projektu Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií.

Žáci měli za úkol pod vedením svého učitele a za podpory koordinátora projeku vyzpovídat pamětníka, natočit jeho celoživotní vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslili komiks, jiní tvořili prezentaci pro spolužáky, další se vydali do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohli sestříhat nahrávku do rozhlasového dokumentu. Děti se také mohly zúčastnit video workshopu, kde se naučili základům práce s kamerou i tomu, jak natočený materiál sestříhat. Nakonec vystoupily před publikem a výsledky své práce představily veřejnosti a odborné porotě.​ Toto vystoupení proběhlo v loňském roce v KD Krakov.

Práce žáků jsou nyní vystaveny ve vstupním prostoru naší školy a budou Vám k dispozici k nahlédnutí každý všední den do 17 hodin.