Chráníme životní prostředí

Školní družina ZŠ Glowackého se zapojila do recyklačního programu "RECYKLOHRANÍ" pod záštitou MŠMT, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí v recyklaci odpadů. Tento program poskytuje zpětný odběr baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Proč třídit baterie? Baterie třídíme, protože tím chráníme životní prostředí. A to hned dvěma způsoby. Pokud by baterie skončily v běžné popelnici na směsný odpad, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Tím, že baterie odnášíte na sběrná místa, předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují jak na přírodě, tak na zdraví lidí. Zároveň umožňujete, že baterie budou zrecyklovány.

Prvním naším úkolem bylo vytvořit "BATERKOŽROUTA", sběrnou nádobu na použité baterie. Za každý splněný úkol si naše škola připíše body, za které později můžeme získat odměny. Každá družina si vyrobila vlastního menšího baterkožrouta , do kterého si bude sbírat baterie a následně se vysypou do hlavního velkého, který je umístěn v přízemí na konci chodby před kabinetem ŠD.

Budeme rádi, pokud nám i Vy pomůžete krmit našeho hladového BATERKOŽROUTA. :)