Matematická olympiáda

Ve středu dne 30. 1. 2019 se uskutečnilo Okresní kolo Matematické olympiády Prahy 8. Žáci měli za úkol vyřešit 3 úlohy, za každou mohli získat maximálně 6 bodů. Na řešení úloh byl vymezený čas - 90 minut. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali 9 a více bodů.

Mezi nimi se k naší velké radosti umístili i naši žáci: Martin Svoboda (15 bodů), Karolína Bielaková (13 bodů), Filip Klimsza (11 bodů).

Gratulujeme!!!