9. A v polytechnickém hnízdě

Ve středu dne 27. 2. 2019 žáci 9.A navštívili Střední školu elektrotechniky, multimédií a informatiky v pražských Vysočanech, aby absolvovali výukový program zaměřený na technické vzdělávání. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Žáci v první skupině si osvojovali základy programovacího jazyka C++ prostřednictvím příkazů, kterými ovládali elektrotechnický prvek "Arduino". Druhá skupina se věnovala osazování tištěných spojů obvodovými prvky a nutno dodat, že všichni její členové prokázali při práci s pájkou zručnost a odnesli si domů vlastní funkční integrované obvody.