Matematický klokan

Matematický klokan je mezinárodní soutěž, jejímž cílem je motivovat žáky ke studiu matematiky a rozvíjet jejich matematické schopnosti. Soutěž vznikla v Austrálii (1980), odkud se přes Francii postupně rozšířila po celém světě. Dnes  se  této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících z 30 zemí sdružených organizací Klokan bez hranic. Ve všech zúčastněných zemích probíhá přibližně ve stejném termínu, koná se jednou za rok.

Soutěží se v pěti věkových kategoriích: Cvrček (2. — 3. třída ZŠ), Klokánek (4. — 5. třída ZŠ), Benjamín (6. — 7. třída ZŠ), Kadet (8. — 9. třída ZŠ).

V naší škole se soutěže zúčastnilo celkem 362 dětí. Nejvyšší bodové ohodnocení získali  žáci 5. tříd v kategorii Klokánek Filip Klimsza  (115 b.), Martin Kožený (114 b.), Martin Svoboda (110 b.). Gratulujeme k úctyhodným výsledkům. Pochvala však patří všem zúčastněným za dobře odvedenou práci!