2. ročník soutěže „O Glowackého kraslici“

V pátek 5. 4. 2019 ve 12:00 proběhla uzávěrka 2. ročníku výtvarné soutěže O Glowackého kraslici. Pořadatelům se sešlo téměř 130 Vámi zhotovených výrobků, mezi kterými byla část ohromujících, část standardních, ale i menší část těch, u nichž bylo dost obtížné určit, jedná-li se skutečně o kraslici.

Ještě týž den zasedla odborná porota, která byla složena nejen z pedagogů naší školy, ale byli v ní zastoupeni i žáci z 9. ročníku, konkrétně ze třídy 9.B. Po pečlivé a podrobné prohlídce všech výtvorů, po bouřlivé diskuzi, kdy každý z hodnotitelů měl své favority, se celá porota shodla na 14 laureátech hlavní ceny, na 14 vítězích letošního ročníku.

Prosíme všechny oceněné žáky, aby se tento pátek 12. 4. dostavili o velké přestávce do přízemí budovy A k hlavnímu schodišti, kde jim budou předány ceny a diplomy. Upřímně gratulujeme vítězům a děkujeme všem ostatním, kteří se do soutěže zapojili. A nyní uvádíme jména těch, kteří si pro ocenění přijdou:

Uhrinová Simona (4.B) Richter Martin (1.B) Drbohlavová Eliška (7.B)
Bartoňová Iva (4.B) Navrátilová Anička (3.A) Habadová Lucie (1.C)
Tran Anna (4.B) Bartoňová Martina (4.B) Němec Michael (4.B)
Janoušová Alenka (3.C) Strnad Marek (3.A) Laitner Filip (1.B)
Dašková Kristýna (1.C) Strnadová Kája (6.C)