Kroužek Konverzace Aj v praxi

Po půlročním shromažďování informací o Praze pro anglicky hovořící turisty jsme se vypravili na první část vycházky, abychom si vyzkoušeli v praxi, co jsme se anglicky naučili o významných památkách. Dne 8. 4. vedla naše trasa na Pražský hrad, sídlo českých králů a prezidentů a Karlův most. Zastavili jsme se u Zlaté uličky - známé svými 20 miniaturními domky původně určenými pro hradní stráž, kde později žili i dva významní spisovatelé - v modrém domku č.22 Franz Kafka a na konci uličky Jaroslav Seifert. Je zde i obranná věž Daliborka, která nese jméno po prvním vězni, rytíři Daliborovi z Kozojed.

Míjeli jsme několik paláců - například Lobkovický, kde je v 18 sálech výstava historie českého národa, dále Baziliku a klášter sv. Jiří, Starý královský palác a nahlédli jsme do Katedrály sv. Víta, dostavěné do dnešní podoby podle stavebníka Petra Parléře v gotickém stylu. Dozvěděli jsme se od jednoho člena kroužku o největším zvonu v Čechách jménem Zikmund, umístěném ve věži katedrály. Zvon váží 18 tun a je 203 cm vysoký.

Před Pražským hradem jsme si všimli sochy našeho prvního prezidenta, T.G.Masaryka, kde bylo plno květin, protože 7. března se připomínají jeho narozeniny.

Naši první trasu jsme zakončili procházkou po Karlově mostě, kde nám další člen koružku sdělil anglicky, jak je most dlouhý a široký (cca 515m d, 10m š.), kolik je tam soch (30), kdy byl postaven Petrem Parléřem (založen 9. 7. 1357 Karlem IV., dokončen 1402).

Již nyní se těšíme na další trasu, která povede do centra města.

PaedDr. Hana Klimková