Interní přijímací zkouška do třídy s rozšířenou výukou informatiky

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků pátých tříd,

dovolujeme si Vám připomenout, že dne 13. 5. 2019 od 14:30 se uskuteční interní přijímací zkouška do třídy s rozšířenou výukou informatiky, u které je v učebním plánu navýšena časová dotace předmětů zaměřených na rozvoj digitálních kompetencí žáků.

Předmětem přijímacího řízení je motivace žáků ke studiu ve třídě s rozšířenou výukou informatiky, jejich schopnost vyhledávat a zpracovávat informace a dosažená úroveň analytického a algoritmického myšlení.

V případě Vašeho zájmu o možnost zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou informatiky vyplňte přihlášku k interní přijímací zkoušce (kterou jste obdrželi na třídních schůzkách) a odevzdejte ji nejpozději do 9. 5. 2019 v kanceláři školy.