Projekt Ovečky

Žáci 3.C a 4.B zažili příjemné a hlavně poučné dopoledne v rámci projektu zážitkové pedagogiky. Na pastvině Havránka se totiž touto dobou pase 50-ti hlavé stádo ovcí a koz, které jsme společně navštívili. Nejen, že již teď víme, jaký má způsob údržby vypásáním přínos pro životní prostředí, ale víme také, jak žili naši předkové.

Nejprve jsme se na pastvině seznámili se stádem, našli schovaného pasáčka, hladili si a krmili zvířata. Některá z nich od nás dostala i jména např. Frája, Parkurista, Zlatka apod. Velkému obdivu se těšilo černé jehňátko, které  se během chvilky stalo miláčkem všech a hladili a rozmazlovali ho snad všichni. A co víc.

Aktivně jsme se zapojili do hlídání a hnaní volně se pasoucího stáda. Nejvíce nás bavilo, když jsme si hráli na pastevce a museli nejen uhlídat, ale také zahnat stádo do předem určeného prostoru. Zjistili jsme, že to vůbec není nic lehkého, že stačí jeden prudší pohyb a stádo se může rozutéct. A tak jsme se museli všichni zklidnit, chovat se jako jeden, abychom zvířata zbytečně neplašili a uhlídat je, aby se ani jedna ovečka neztratila a nezaběhla do křoví. Na závěr jsme pak nadšeně přihlíželi dojení koz.

Pro děti žijící převážně v Praze bylo toto dopoledne velkým zážitkem. Po návratu do školy všichni svorně slibovali, že půjdou stádo odpoledne znovu navštívit.