8. A v Colloredo – Mansfeldském paláci

Dne 2. 5. využila 8. A poukaz na výtvarnou dílnu v Galerii hlavního města Prahy, který pro svou třídu vyhrál tým děvčat v soutěži Příběhy našich sousedů.

Z nabídky GHMP jsme si vybrali návštěvu programu Baroko a rokoko v Colloredo – Mansfeldském paláci, abychom tak doplnili v praxi to, co už trochu známe z dějepisu a výtvarné výchovy.

Paní lektorka nám nejprve na nádvoří řekla něco k historii barokního paláce a vysvětlila, proč je většina částí v původním stavu. Než se palác dočká rekonstrukce, využívá prostory ke krátkodobým výstavám právě GHMP. V bývalé kočárovně jsme tak mohli zhlédnout instalaci moderního umění od Ondřeje Viceny. Pak jsme navštívili přístupné prostory paláce, všímali si typických ornamentů ve tvaru mušle. Víme již, jakým způsobem se dělalo falešné mramorové obložení, jak se ornamenty na obloženích místo náročné dřevořezby tvořily pomocí techniky papier maché. Ohromil nás taneční sál. Na nástropní malbě jsme hledali postavy z antické mytologie. Prošli jsme i odpočinkové místnosti, bývalou obrazárnu a ložnici.

Pak jsme se přesunuli do edukačního centra a ateliéru, kde jsme se výtvarně vyjádřili – do černobílých fotografií z palácových prostor jsme pomocí fixů přidávali své vlastní představy. Mohli jsme se nechat unášet fantazií, což se nám povedlo a paní lektorka nás pochválila.

V jednom krátkém odpoledni jsme tak stihli projít tři století, mohli porovnat původní barokní prvky s brutálními zásahy komunistů, s moderními intervencemi současných umělců (a nás).