Den s integrovaným záchranným systémem

V úterý dne 14. 5. 2019 se uskutečnila akce s názvem „Den s integrovaným záchranným systémem“. Jednotlivé složky integrovaného záchranného systému si v areálu školy připravily celkem pět stanovišť, na kterých žáci absolvovali zážitkový program zaměřený na ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.

Vše bylo zahájeno nácvikem evakuace školy. V 8:20 hodin se ze školního rozhlasu ozval naléhavý hlas paní ředitelky ohlašující požární poplach. Žáci s pedagogy zachovali klid a postupovali přesně podle požárních předpisů. V 8:25 hodin již všichni žáci byli seřazeni na určeném shromaždišti před budovou školy.

V 9:00 hodin program pokračoval vystoupením příslušníků vojenské policie a psovodů městské policie. Poté jednotlivé třídy navštěvovaly připravená stanoviště, kde bylo žákům umožněno nahlédnout do tajů práce Policie České republiky, Vojenské policie, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Městské policie hl. m. Prahy.

Tímto všem zúčastněným složkám děkujeme za poutavý a poučný program.