Klub mladých diváků v Divadle Minor

Dne 29. 5. zhlédl Klub mladých diváků poslední představení sezóny – Hon na Jednorožce v Divadle Minor. Hudebně výtvarná inscenace nám přiblížila skutečný příběh Luboše Jednorožce, který se odehrál v 50. a 60. letech. Sledovali jsme osudy nevinného člověka, kterého zbavili svobody a uvěznili. V inscenaci byly použity dobové textové materiály, filmové projekce, živá hudba.

Po představení následovala krátká diskuse nad dobovými materiály, která nám dějinné události (o kterých se zrovna 9. ročník učí v dějepise) ještě více osvětlila. Naše žákyně Zdenka se dokonce krátce ocitla na jevišti.

Na závěr nám jedna z hereček pověděla něco o provozu divadla a jeho zázemí. Poté jsme měli unikátní možnost prohlédnout si zákulisí, maskérnu, vlásenkárnu, sklad rekvizit a kostýmů a „zažít divadlo“ zase trochu jiným způsobem.

Těšíme se na další divadelní sezónu, žáci budoucích 8. a 9. tříd budou včas informováni o náboru.