Závěr května na vlně oslav

Poslední dva dny tohoto pracovního týdne se významnou měrou zapsaly do historie naší školy. Oslavili jsme důležité události, které se od sebe lišily tím, k jakému období se vztahují.

Čtvrteční odpoledne se stalo krásnou vzpomínkou na doby dávno minulé, neboť v atriu školy, mimochodem slavnostně vyzdobeném, probíhala pro většinu z nás dojemná oslava 40. narozenin ZŠ Glowackého. Kromě mnoha hostů z řad Městské části Prahy 8 či současných ředitelů z jiných ZŠ zavítali na „místo činu“ i naši bývalí kolegové, z nichž mnozí se nesmazatelně zapsali do historie naší školy. A tak došlo na krásná a milá setkání po mnoha letech, na vzpomínání a líčení spousty zážitků a příběhů, které zde naši kolegové v minulosti prožívali. Bylo příjemné se s nimi setkat, přesvědčit se o tom, že se jim relativně dobře daří, a bylo velmi povznášející zjištění, že nelitovali svého času, a i přes to, že mnozí cestovali z velké dálky, do „své“ školy si cestu rádi našli.

Celé odpoledne orámoval velmi pěkně koncipovaný program, pěvecké i herecké výstupy žáků napříč ročníky, i profesionálně vedený moderátorský výkon, o nějž se postarala naše kolegyně, paní učitelka Klimková. Krásné počasí a báječný raut, to byly už pouze pomyslné třešničky na narozeninovém dortu.

 

 

Následující den, tedy pátek 31. 5., byl zasvěcen již mnohaleté tradici naší školy, sportovnímu dni v rámci oslav Mezinárodního dne dětí. Akce, na kterou se především ti nejmenší školáčci těší snad už půl roku dopředu, zároveň akce, jejíž příprava a zabezpečení je pro všechny zúčastněné čím dál tím obtížnější, neboť počet soutěžících se neustále zvyšuje v závislosti na pravidelném otevírání nových čtyř prvních tříd. Letos jsme dosáhli počtu 560 sportovců od nultého do šestého ročníku. Žáci sedmých tříd se vždy touto dobou stávají průvodci a doprovodem prvňáčků, žáci osmých a devátých tříd přebírají role rozhodčích, udělují ceny, píší diplomy, či se neúnavně starají o pravidelný přísun a výdej občerstvení. A věřte, že soutěžícím v zápalu boje opravdu vyprahne a vyhládne…


Jen letos se z příspěvků SRPŠ nakoupily 3 sudy točené limonády, 25 kg pomerančů, 800 sáčků sladkého i slaného popcornu a téměř 100 velkých balení různých sušenek a oplatek. Díky Vašim sponzorským příspěvkům v podobě sáčků bonbonů, za něž Vám upřímně děkujeme, bylo pro žáky připraveno téměř 5 000 bonbonů. V 11:30 zel stánek s občerstvením prázdnotou a děvčata z devátého ročníku nevěřila vlastním očím, co že se do těch malých bříšek dokáže vejít. Doufejme, že občerstvení všichni po zdravotní stránce zvládli, včetně jednoho nejmenovaného hrdiny z druhé třídy, který během dopoledne statečně zvládl 13 kelímků malinovky, které korunoval asi kilogramem pomerančů…


Všechny sportovní disciplíny, bylo jich jako tradičně deset, nastavily zrcadlo fyzické i psychické všestrannosti soutěžících. Svou sportovní dovednost si žáci prověřili střelbou z luku či při florbalu, přesnost vyzkoušeli díky házení šipek, nalepovacích míčků či střelbou na koš, šikovnost uplatnili při házení na zajíce či žárovky a svůj důvtip si ověřili v tzv. „kyblících“, do nichž se pokoušeli odrazem dopravit míčky na ping pong. A na závěr poznávali předměty hmatem a celé úsilí zakončili shazováním kuželek.


A pak přišly chvíle, na které se obzvlášť ti nejmenší těší nejvíce. Nastalo udílení cen a diplomů. Ani jeden soutěžící neodešel s prázdnou a na rozdíl od loňského roku bylo mnoho těch, kteří splnili přísný bodový limit pro první místo, a proto se jim při odchodu na hrudi pohupovala zlatá medaile. A věřte, že pohled na takového prvňáčka s rozzářenýma očima, to je pro nás všechny, kteří se na přípravě podílíme, tou největší odměnou a zadostiučiněním.

Co říci závěrem? Sportovní den se díky úsilí všech zúčastněných i díky perfektnímu počasí vydařil. Děkujeme žákům sedmých tříd, kteří se velmi hezky a zodpovědně zhostili rolí průvodců těch nejmenších. Děkujeme žákům osmých a devátých ročníků za precizní plnění rolí rozhodčích i za báječně odvedenou práci za pultem občerstvení. Děkujeme i všem učitelům a asistentům, obzvlášť oběma pánům školníkům, bez jejichž zápalu a empatie by se tyto akce nesetkávaly s takovým úspěchem.

MDD 2019 patří minulosti, začínáme žít přípravou na ten v roce 2020…

Vedení školy