Střelecká soutěž základních škol Prahy 8

V letošním roce se konal již devátý ročník soutěže ve střelbě ze vzduchové pušky o putovní pohár Obvodního mysliveckého spolku Praha 8. Nedá mi, abych nepřipomněl, že vítězem úplně prvního ročníku se stala ZŠ Glowackého, a asi proto jsme pravidelnými účastníky tohoto klání. Střelecké družstvo tvoří šestice žáků šesté či sedmé třídy, mezi nimiž musí být zastoupena alespoň jedna dívka. Loňský i letošní ročník jsme byli jediní, kteří měli ve svých řadách dívky dvě.

Střílí se deset ran na klasický terč pro vzduchovou pušku ze vzdálenosti deseti metrů. Do celkového součtu se počítá všech šedesát ran závodníků. Poté tři nejlepší z družstva absolvují druhé kolo, které se skládá z pěti ran na myslivecký terč pro každého. Opět se všech patnáct zásahů počítá do celkového součtu

Už druhým rokem se celá akce odehrává v areálu naší školy. Rádi jsme mysliveckému spolku poskytli azyl a snažíme se všem zúčastněným vytvořit optimální podmínky. Během dubna proběhlo základní kolo, do něhož se v letošním roce přihlásilo deset základních škol z našeho obvodu. S grácií a přehledem jsme si svými výsledky zajistili bezproblémový postup do finále, a to z druhého místa.

Pátého června v 8 hodin ráno tedy vypuklo finále, do něhož z prvního místa postoupila ZŠ Lyčkovo náměstí a spolu s námi z místa třetího ZŠ Žernosecká. Po nervydrásajícím průběhu soutěže se nám podařilo obhájit loňské stříbrné umístění. Opět jsme o několik bodíků zaostali za celkově první ZŠ Lyčkovo náměstí. Nutno sportovně přiznat, že si svými výsledky však vítězství opravdu zasloužili.

Naše družstvo bylo složeno výhradně z žáků 7. C, neboť téměř ti samí reprezentovali školu už když byli v ročníku šestém. Kapitánkou družstva a zároveň jednou ze tří nejlepších byla Adéla S. Výborné výsledky z loňského roku zopakoval Jan N., výrazně se zlepšil Jiří P. a zbylí tři, Taisa V., Martin Š. a Vojtěch M. potvrdili i letos své nadstandardní výkony.

Závěrečný slavnostní ceremoniál za přítomnosti pana místostarosty či zástupce Myslivecké rady hlavního města pouze podtrhl úspěšnost celé akce. Všichni závodníci obdrželi medaile, dárkové tašky a každé družstvo si odneslo pohár. Už nyní hledíme s optimismem k jubilejnímu desátému ročníku této populární střelecké soutěže.