Hmyzí hotel

Zpráva dne:

Dne 12. června 2019 otevřela školní družina jedinečné ubytovací zařízení. Bez grantů a dotací. Ubytování je veřejné, bezplatné a je určeno pro všechny, kteří nemají kde složit tykadla a několik párů nohou.

Konstrukci pro hotel poskytl náš úžasný údržbář pan Matějovský. Děti pak pečlivě a s láskou zařídily vnitřní vybavení a upravily fasádu. Na závěr byla umístěna cedulka s názvem hotelu. Jméno bylo vybráno a odhlasováno ve dvou kolech veřejného hlasování.

Hmyzí hotel "Lístek" je oficiálně otevřen. A jen mezi námi, první návštěvník se zabydlel ještě před kolaudací. Přejeme hotelu samé klidné návštěvníky..smile