Žáci naší školy pomáhají

Naše škola se v závěru školního roku 2018/19 zapojila do mezinárodního humanitárního projektu s názvem Kids to kids (Děti dětem), který umožňuje dětem z celého světa povzbudit a podpořit své vrstevníky žijící v oblastech postižených chudobou nebo přírodní katastrofou.

Více než 300 žáků naší školy se přímo zúčastnilo pomoci indonéským dětem, které při katastrofě způsobené tsunami ztratily jednoho nebo oba rodiče a často současně i svůj domov. Humanitární pomoc žáků spočívala na základě zaslání svým malým kamarádům do Indonésie vlastnoručně nakreslených obrázků a malého balíčku se základními hygienickými a školními potřebami

Všem zapojeným žákům a pedagogům děkujeme, že jim není osud dětí nacházejících se v tíživé životní situaci lhostejný. Velké poděkování samozřejmě patří i zákonným zástupcům za podporu žáků v jejich úsilí.