Projekt "Přihoď bůra" žáků šestých ročníků

A máme tady výsledky! V kasičkách pro Modrou rybku to slušně cinkalo a tak jsme počítali a počítali... Celkem se nám společným úsilím podařilo vybrat 3 200 Kč a to je výborný výsledek. Když k tomu připočítáme 450 Kč, získaných v dražbě keramických výrobků, máme 3 650 Kč. To znamená, že jsme získali dostatek peněz pro tři děti na celý školní rok. Super, projekt je úspěšně ukončen!!!

Děkujeme všem, kteří přispěli pětikorunou nebo mnohdy i více. Děkujeme vedení školy za podporu, děkujeme třídním učitelům za vstřícnost. A nesmíme zapomenout poděkovat všem aktérům našeho videa. Práce na projektu byla pro všechny tvůrce dobrou zkušeností a mohou být na sebe pyšní.

Informace o činnosti nadačního fondu Modrá rybka, pro který jsme projekt vytvořili, naleznete ZDE.