Voda je život

Děti z družiny IX. a X. navštívily v Národním zemědělském muzeum na Praze 7 lektorovaný program „VODA JE ŽIVOT“. Expozice nabídla nespočet úhlů pohledu na vodu v krajině, v řekách, v lidských životech. Děti se během programu seznámily formou nejrůznějších aktivit a úkolů s významem vody, s její úlohou v lidském životě i důležitostí vodou šetřit. V interaktivním programu si vyzkoušely, kolik vlastně vody spotřebují při běžných denních činnostech a zamýšlely se nad tím, jestli jsou všechny nezbytné, případně nejdou-li nahradit šetrnějšími.

Dalším bodem programu byla úloha vody v přírodě, děti poznaly, jak pracuje vodní elektrárna. Vše bylo podpořeno obrázkovou prezentací pro lepší srozumitelnost. Dominantou celé expozice byl plastický model České republiky, na němž nám byly promítány „příběhy“ vody, oživly rybníky, povodí i rozvodí… kontrastem byly naopak nejsušší oblasti ČR s důvody, proč tomu tak je.
Kdo se chtěl dozvědět ještě něco navíc, mohl listovat interaktivními skleněnými „knihami“ – ty podaly dětem informace o vodě jako základu života, koloběhu vody v přírodě a vodě léčivé – minerálních pramenech.

Sílu vody, vsakování, ale také to, jak s ní nakládáme a jak ji spotřebováváme, si naši malí návštěvníci zkusili ve skleněných válcích, které jsou také součástí expozice. Délka lektorského programu byla 90 minut a tak nám ještě zbyl čas i na další zajímavé expozice, které NZM nabízí. Jednou z nich je moderní expozice ZEMĚDĚLSTVÍ, která vznikla u příležitosti stého výročí založení NZM. Je zaměřena na přírodu i život člověka. Seznámili jsme se s historií zemědělství i koloběhem hospodářského roku. Dále jsme si poslechli příběhy našich předků, shlédli unikátní sbírky preparátů hospodářských zvířat, zkusili si podojit krávu nebo namlít mouku a z ní upéct chleba a koláče. Děti si počínaly velmi zdatně a jistě by se ani na venkově neztratily.

Dominantou celé expozice byl pak býk César, nejlepší plemeník z první české inseminační stanice či originální ruchadlo bratranců Veverkových, které v 19. století započalo éru nových technologií a inovací v zemědělství.

Posledním cílem byla expozice MYSLIVOSTI, která ukazuje návštěvníkům historii myslivosti, průběh mysliveckého roku a další oborové informace. Najdeme zde klasické vitríny se sbírkovými předměty i moderní virtuální efekty. Shlédli jsme exponáty lesní zvěře a sledovali její stopy i si vyzkoušeli roli myslivce i poznali, co nesmí chybět v jeho výbavě a zopakovali si žádoucí chování v lese.

Nakonec si děti daly svačinky v místní Svačinárně a koupily si upomínkové předměty v obchodě se suvenýry. Výlet jsme zakončili stylově, a jelikož se nesl v duchu vody, na zpáteční cestě jsme zmokli až do morku kostí.