Změna výše stravného pro školní rok 2019/20

Od 1. 9. 2019 dochází ke změně výše stravného pro strávníky III. stupně. Žákům, kteří dosáhli věku 15 let, se stravné zvyšuje na 33 Kč a cizím strávníkům byla určena výše stravného pro školní rok 2019/20 na 75 Kč.