Badatelé v Zoo

Dne 23. září 2019 žáci 7.C navštívili v rámci projektového vyučování předmětu Badatelská dílna přírodních věd pražskou zoologickou zahradu. Žáci měli za úkol vyhledat vybrané zástupce živočišné říše, pomocí tabletu zajistit fotodokumentaci a shromáždit o nich předem určené informace. Ze získaných materiálů budou žáci následně vytvářet elektronický lexikon zvířat.

Držíme Vám palce, mladí badatelé!