Projekt "Země, záleží nám na Tobě!"

Dne 20. září 2019 se žáci naší školy zapojili do celosvětové environmentální akce „World Clean Up Day“ a vyrazili v doprovodu třídních učitelů do přilehlých ulic okolního sídliště, aby přispěli svým dílem k čistotě životního prostředí. Vyzbrojení ochrannými rukavicemi a plastovými pytli na tříděný odpad vlastními silami zbavili odpadu rozsáhlou oblast městské části – od Čimického háje, přes Velkou skálu až po obchodní dům Krakov.

Žáci se v rámci projektového dne seznámili se základními pravidly třídění odpadu, se způsoby jeho dalšího zpracování a především s významem efektivního nakládání s odpadem pro udržitelný rozvoj společnosti. Kromě cenné zkušenosti si žáci odnesli dobrý pocit za dobře vykonanou práci, která přispěla lepšímu životu naší komunity MČ Praha 8.

Všichni zapojení žáci si zaslouží velkou pochvalu za jejich sice malý, ovšem o to významnější příspěvek naší společnosti. Zároveň děkujeme panu učiteli Šulcovi za brilantní organizační zajištění celé akce.