Ocenění za účast v projektu polytechnického vzdělávání

V prostorách Brožíkova sálu Staroměstské radnice byly dne 1. 10. 2019 učitelům předány certifikáty o absolvování polytechnického vzdělávání, jehož úkolem je rozvíjet nejen obecnou motoriku, ale i kreativitu žáků základních škol. Jde o historicky první skupinu učitelů, kteří absolvovali toto praktické studium, a mezi nimi byli i zástupci naší základní školy.

V uplynulém školním roce se do projektu Polytechnická hnízda pro Prahu zapojili zástupci ředitelky Mgr. Michal Marád a Mgr. Gabriela Sloupová a spolu s nimi více než 80 žáků druhého stupně naší školy, kteří si pod odborným vedením osvojovali základy programování a vytvářeli vlastní funkční integrované obvody.


I ve školním roce 2019/20 se naše škola polytechnického vzdělávání bude účastnit a věříme, že i tentokrát bude Polytechnické hnízdo pro naše pedagogy a žáky místem poznání, kreativity, zábavy i inspirace.