Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaným v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 se upravují podmínky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21 následujícím způsobem.

Zápis k povinné školní docházce se uskuteční bez přítomnosti dětí a pokud možno také bez fyzické přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

Žádosti o přijetí do 1. ročníku budou přijímány od 20. 4. do 29. 4. 2020.

Možnosti podání žádosti:

Logo školy e-mailem s elektronickým podpisem s naskenovanými přílohami odeslaným na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
Logo školy odesláním prostřednictvím datové schránky, jejímž vlastníkem je jednající zákonný zástupce (číslo datové schánky školy: 44e3nsp);
Logo školy odesláním dokumentů z cizí datové schránky, dokument (Žádosti o přijetí do 1. ročníku), však musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem jednajícího zákonného zástupce;
Logo školy doporučeně poštou s nadepsanou obálkou „Zápis do 1. tříd“ na adresu ZŠ Glowackého, Glowackého 555/6, 181 00 Praha 8;
Logo školy osobně vhozením do poštovní schránky školy, která se nachází u bočního vchodu u vstupu ke kancelářím školy, a to v nadepsané obálce „Zápis do 1. tříd“;
Logo školy osobně v kanceláři školy dne 27. 4. nebo 29. 4. 2020 od 8:00 do 12:00 hod.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

Logo školy žádost o přijetí do 1. ročníku (ke stažení ZDE);
Logo školy kopie rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován);
Logo školy v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky

Logo školy žádost o přijetí do 1. ročníku (ke stažení ZDE);
Logo školy žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ZDE);
Logo školy kopie rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován);
Logo školy
kopie doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
Logo školy kopie doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Pokud není možné do 29. 4. 2020 doložit doporučení poradenského zařízení k odkladu školní docházky či doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky, jste povinni je škole neprodleně po jejich obdržení předat. Až poté Vám bude vystaveno Rozhodnutí ředitele o odkladu povinné školní docházky.

Každé žádosti přidělíme registrační číslo, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu osoby (matky/otce), která vyřizuje záležitosti spojené s přijetím dítěte k základnímu vzdělávání. Pod tímto registračním číslem budete informováni o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu povinné školní docházky do 30 dnů,  tj. nejpozději do 20. 5. 2020 prostřednictvím webových stránek a vyvěšením na hlavním vchodu do školy.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách. Rozhodnutí o nepřijetí, a také o odkladu povinné školní docházky, Vám bude doručeno doporučeně poštou.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií. (Základní informace a kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky)

Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání s přijatými dětmi, jejich zákonnými zástupci, pedagogy a vedením školy, jehož termín bude upřesněn.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonním čísle 604 450 943.

 

Žádost o přijetí do 1. ročníku

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky