Třídní schůzky budoucích 1. tříd

Dne 17. 6. 2019 v 17:00 hodin se uskuteční třídní schůzky budoucích tříd: 1. C, 1. D
(zákonní zástupci budoucích žáků 1. C a 1. D byli o změně termínu informováni prostřednictvím emailové zprávy)
.