Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (stavební úpravy v prostorách školní kuchyně) na 31. 10. a 1. 11. 2019 pro žáky Základní školy Glowackého volné dny (ředitelské volno).

Škola bude uzavřena včetně školní družiny, školního klubu a školní jídelny.

Mgr. Simona Škaloudová
ředitelka školy