Interní přijímací řízení do 6. tříd

Pro školní rok 2023/24 nabízíme žákům budoucích šestých tříd se přihlásit do jedné z následujících profilových tříd:
odrážka třída s rozšířenou výukou jazyků;
odrážka třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy;
odrážka třída s rozšířenou výukou informatiky
.

Vyplněnou přihlášku k internímu přijímacímu řízení odevzdejte do 21. 4. 2023 třídnímu učiteli.

Přijímací řízení do jednotlivých profilových tříd se uskuteční v úterý dne 16. 5. 2023.

Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou jazyků:
odrážka část anglická - test z anglického jazyka (30 min);
odrážka část všeobecných studijních předpokladů - test zaměřený na porozumění textu a všeobecný kulturně-společenský přehled (30 min).

Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy:
odrážka část praktická - běh na 60 m, skok do dálky, předvedení gymnastické sestavy;
odrážka část teoretická - test s výběrem odpovědí zaměřený na všeobecný sportovní přehled (30 min).

Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou informatiky:
odrážka elektronický test zaměřený na schopnost vyhledávat a zpracovávat informace, úroveň analytického a algoritmického myšlení (60 min).

Náhradní termín interního přijímacího řízení byl stanoven na úterý dne 30. 5. 2023.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a na vstupních dveřích do budovy školy v první polovině června.

Profilové třídy jsou primárně určeny pro stávající žáky školy. Pouze v případě volné kapacity je možné přijmout i žáky z jiných škol.

Zájemci z jiných škol mohou odevzdávat vyplněnou přihlášku k internímu přijímacímu řízení (s uvedením kontaktu na zákonného zástupce a identifikace stavající školy) zasláním na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..