Organizace školního roku 2019/2020

První a druhé pololetí:
Výuka v I.pololetí:  od 02.09.2019 do 30.01.2020
Výuka ve II.pololetí:   od 03.02.2020 do 30.06.2020

 

Prázdniny:
Podzimní prázdniny: 29.10. a 30.10.2019
Vánoční prázdniny: od 23.12.2019 (po) do 03.01.2020 (pá)
Pololetní prázdniny: 31.01.2020
Jarní prázdniny: od 24.02.2020 do 01.03.2020
Velikonoční prázdniny: 09.04.2020 (10.04. a 13.04. státní svátky)
Letní prázdniny: od 01.07.2020 do 31.08.2020

 

Třídní schůzky:
 1. stupeň (od 18:00) 16.09.2019
18.11.2019 20.04.2020
 2. stupeň (od 18:30) 16.09.2019 18.11.2019 20.04.2020

 

Schůzky SRPŠ:
 od 17:00 do 18:00 16.09.2019
20.04.2020             

 

Pedagogické rady:
26.08.2019 18.11.2019 27.01.2020 20.04.2020 22.06.2020

 

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků:
od 09.09. do 11.09.2019

 

Projektový týden:
od 21.10. do 25.10. 2019

 

Adventní dílničky:
28.11.2019 od 16 do 19 hod.

 

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku:
24. - 29. 1. 2020 (Horní Malá Úpa)
18. - 23. 3. 2020 (Horní Malá Úpa)

 

Den otevřených dveří:
11.03.2020 od 8 do 17 hod.

 

Zápis do prvních tříd:
06.04. 2020 (1. termín), 14.04.2020 (2. termín)

 

Zápis do přípravné třídy:
13.05.2020 od 14 do 16 hod.

 

Interní přijímací řízení do budoucích 6. tříd:
11. - 13. 5. 2020

 

Jazykové a poznávací pobyty do zahraničí pro žáky 5. až 9. ročníků:
Drážďany (prosinec 2019)
vybraná evropská země (květen 2020)

 

Jazykový výměnný pobyt Praha - Berlin:
duben/červen 2020

 

Branný den:
jaro 2020

 

Dětský den:
29.05.2020

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích šestých tříd:
08.06.2020 od 17 hod.

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a předškoláčků:
22.06.2020 od 17 hod.

 

Loučení žáků devátých tříd:
bude upřesněno; 26.06.2020 - v 8:45 hod. ve škole

 

Školy v přírodě, školní výlety, exkurze:
dle plánu třídních učitelek/učitelů

 

Žákovský parlament:
2x měsíčně nebo dle potřeby