Zápis pro školní rok 2020/21

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2019/20 se uskuteční ve středu 13. 5. 2020 od 14:00 do 16:00 hodin v kanceláři školy.

Nezapomenout následující dokumenty:
1) vyplněná žádost o přijetí do 0. ročníku (ke stažení zde)
2) vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení zde)
3) v případě odkladu školní docházky je nutné doložit:
          - rozhodnutí o odkladu do 1. třídy
          - doporučení z PPP
          -
potvrzení od praktického lékaře

Kritéria přijetí
Přednostně budou do přípravné třídy přijímány děti s odkladem školní docházky. V případě počtu žadatelů vyšším než 15 proběhne veřejné losování.