Zápis pro školní rok 2023/24

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2023/24 se uskuteční v pondělí 15. 5. 2023 od 14:00 do 16:00 hodin v kanceláři školy.

Nezapomenout následující dokumenty:
1) vyplněná žádost o přijetí do 0. ročníku (ke stažení zde)
2) vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení zde)
3) v případě odkladu školní docházky je nutné doložit:
- rozhodnutí o odkladu do 1. třídy
- doporučení z PPP
-
potvrzení od praktického lékaře

Kritéria přijetí
Přednostně budou do přípravné třídy přijímány děti s odkladem školní docházky.