Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Kdo musí přijít?
K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 nebo s dětmi po odkladu školní docházky pro školní rok 2019/20. Tiskopisy žádostí je možné stáhnout a vytisknout v sekci dokumenty ke stažení. Dítě nemusí být u zápisu osobně přítomno, ale doporučujeme přijít i s ním.

Co s sebou?
Potřebujete svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě odlišného trvalého bydliště dítěte je nutné doložit potvrzení o trvalém pobytu dítěte na adrese uvedené v žádosti o přijetí. Pokud si vyplníte žádost k přijetí a souhlas se zpracováním osobních údajů doma, přineste je.

Zápis bude probíhat ve dnech 6. 4. 2020 od 14:00 do 18:00 (1. kolo) a 14. 4. 2020 od 14:00 do 16:00 (2. kolo).

Na zápis 6. 4. 2020 se můžete přihlásit na předem určený čas od 23. 3. 2020 na webových stránkách školy pomocí elektronického rezervačního systému. Pokud se nestihnete přihlásit, budete po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.

Pokud se nebudete moci dostavit 6. 4. 2020, můžete tak učinit v náhradním termínu 14. 4. 2020 (zde již rezervační systém k dispozici nebude).

Zákonný zástupce dostane registrační číslo pro své dítě,  vyplní připravený zápisní lístek a žádost o přijetí dítěte (pokud tak neučinil doma), může si promluvit s paní učitelkou, poradit se např. o odkladu, požádat o zařazení do 1. třídy s dalšími kamarády z mateřské školy atd. Mezitím si může dítě pohrát v připravené herně.

Poté se rodič s dítětem odebere do připravené třídy, kde bude paní učitelka nebo pan učitel formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. Připravené aktivity zaberou přibližne 20 minut.

Po zapsání do seznamu, vyplnění žádosti a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet.

 

Žádost o přijetí do 1. ročníku

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky