Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

Stanovený maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd Základní školy, Praha 8, Glowackého 6 pro školní rok 2024/2025 činí 84 žáků.

Zápis pro školní rok 2024/2025 bude probíhat dne 8. 4. 2024 od 14:00 do 18:00.

Ve dnech od 1. 4. (od 8:00 hod) do 7. 4. 2024 (do 12:00 hod.) bude zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém, vněmž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Zároveň si rezervuje konkrétní čas zápisu, který se uskuteční v budově školy dne 8. 4. 2024.

Rezervační systém byl uzavřen

Pokud se nebudete moci dostavit 8. 4. 2024, můžete tak učinit v náhradním termínu dne 17. 4. 2024 od 14:00 do 16:00 (pro tento termín bude rezervační systém přístupný v období od 10. do 16. 4. 2024).

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

Logo školy vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
Logo školy občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
Logo školy v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

Logo školy vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
Logo školy občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
Logo školy doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
Logo školy doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Průběh zápisu do 1. třídy:

Logo školy zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty;
Logo školy zákonný zástupce s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka nebo pan učitel formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut); zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky;
Logo školy po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet;
Logo školy zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději dne 2. 5. 2024 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 2. 5. 2024 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií (viz. Základní informace a kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky). Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonním čísle 233 321 973.