Ovoce a zelenina do škol

Od počátku školního roku 2017/18 se i naše škola zapojila do projektu "Ovoce a zelenina do škol", jehož cílovou skupinou jsou žáci prvního i druhého stupně, včetně žáků z přípravných tříd.

Cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení podílu ovoce a zeleniny ve stravě populace, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.