Trenéři ve škole

Projekt Trenéři ve škole se zaměřuje na implementaci sportovní přípravy vedené odborně vzdělanými lektory do standardních hodin tělesné výchovy na 1. stupni základních škol. Cílem projektu je nabídnout učitelům různorodé náměty a možnosti realizace vyučovacích hodin tělesné výchovy, zároveň žákům poskytnout pestrou škálu pohybových činností a vytvářet tak v nich pozitivní vztah k pohybu. ​

Žáci prostřednictvím projektu dostávají v jedné ze dvou hodin tělesné výchovy týdně ochutnávku všech zapojených sportů. Záměrem je rozpohybovat všechny zúčastněné žáky, nikoliv jen několik talentovaných.

Trenéři ve škole