Výměnný pobyt v Berlíně

Naše škola navázala na jaře 2018 kontakt s německou školu Merian – Schule v Berlíně. Žáci loňských 7. tříd, současní „osmáci“, kteří projevili zájem se této akce zúčastnit, si již vyměnili první přátelské dopisy, kde se krátce představili a napsali několik vět o sobě, své rodině a svých koníčcích. Komunikačním jazykem tohoto projektu je anglický jazyk, což nám umožnilo zapojit všechny studenty, kteří mají chuť se zdokonalovat a nemají obavy měřit své jazykové znalosti s žáky z Německa. Nyní bude užší skupinka nadšených žáků pracovat na audiovizuální prezentaci, kde představí naší školu. Celý projekt bychom rádi zakončili vzájemným výměnným pobytem žáků na jaře 2019. V listopadu proběhne setkání zúčastněných pedagogů v Praze, kde budou doladěny jednotlivé detaily vzájemné výměny.

Pro žáky 2. cizího jazyka, v tomto případě německého, to bude i možnost pobýt několik dní v Berlíně, slyšet německý jazyk a být v německém prostředí. Žáci nemusí mít žádné obavy, úroveň anglického jazyka našich partnerských žáků je velmi podobná, což jsme měli možnost zjistit právě z dopisů, které žáci obdrželi. Jakmile bude hotová prezentace naší školy, rádi zde uveřejníme počin našich žáků ve spolupráci s panem učitelem Vilímem a paní učitelkou Štrublíkovou.

Pevně doufáme, že celý projekt šťastně zakončíme na jaře 2019 a pokud bude úspěšný, nebudeme se bránit nabídnout dalším studentům osmých tříd tuto zajímavou výměnu plnou zkušeností do jejich života.