Dopravní hřiště

Otevírací doba
Pondělí až pátek

školní výuka 8.00–13.00
pro veřejnost 13.00–18.00 (19.00) dle počasí
Sobota a neděle
pro veřejnost 10.00–18.00 (20.00) dle počasí

Kontakt na správce dopravního hřiště
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.
tel.: 724 039 854

Kontakt na nájemce stánku s občerstvením
tel.: 724 717 548

webové stránky: www.cafebartop.cz

Důležité upozornění
Vážení návštěvníci školního hřiště,

vezměte prosím na vědomí, že dle školského zákona je zakázáno kouřit na území České republiky ve všech školních budovách a na všech školních pozemcích. Jakoukoliv výjimku zákon nedefinuje, zákaz kouření tedy platí i pro zákazníky stánku s občerstvením. Správce hřiště byl poučen, aby v případě, že zjistí jednání, které je v rozporu s právními předpisy, vykázal dotčené osoby z areálu školy. Nebude-li na takovou výzvu porušující návštěvník adekvátně reagovat, uvědomí správce hřiště v souladu se zákonem hlídku Policie ČR či místní Městské policie.