Čtení pomáhá 2023

Zapojení do projektu „Čtení pomáhá“ bylo pro školáky 3.C bezbolestné, motivační vzkaz patrona projektu Zdeňka Svěráka, který napsal: „Projekt „Čtení pomáhá“ je důmyslný. Spojuje pobídku ke čtení s pobídkou k dobrým skutkům, a to formou hravé soutěže a využívá při tom jejich počítačové gramotnosti. Myslím si, že i dnešní internetové děti mají v duši místo pro pomoc postiženým nebo starým (…)“, zafungoval dokonale a byl inspirující a zavazující.

Cílem projektu „Čtení pomáhá“ je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískají pro sebe, ale věnují ji na charitu aneb školák, který přečte některou z doporučených knih a úspěšně zvládne krátký test potvrzující znalost dané knihy, získá kredit 50 Kč. Kredit pak věnuje na některou z nabídnutých charitativních akcí, které budou adresné a konkrétní (např. slepecký pes pro Janu, invalidní vozík pro Lukáše, nový počítač pro dětský domov apod.). Projekt „Čtení pomáhá“ rozdělí na dobročinné účely každý rok 10 milionů korun.

Ve 3.C dáme projektu „Čtení pomáhá“ zážitkovou formu, čtení a související aktivity si užijeme všemi smysly např. kromě oblíbených čtenářských dílen bude fungovat biograf, kulináři se čtením inspirují v kuchyni, zorganizujeme recitační soutěž a těšíme se na workshop v Národní galerii Praha.

 Čtení pomáhá 2023

V první etapě projektu jsme si udělali radost knihou „Radovanovy radovánky“ Zdeňka Svěráka, příběhy "Malého prince" Antoina de Saint-Exupéryho a hravými básničkami Jiřího Žáčka ze sbírky „Aprílová škola“ a finančně podpořili vznik dětského interaktivního hřiště nejen pro handicapované děti v Brdech, které chce vybudovat Centrum sociálních a rehabilitačních služeb CENTRUM HÁJEK z.ú. a rozjezd komunitní pekárny pro masajské školáky v Keni, kterou chce realizovat nadační fond Asante Kenya a Redtribe, více na www.ctenipomaha.cz.

…inspirativnímu vzdělávání 3x haf 

Kamil Moravec, Věra Marešová a školáci 3.C