Pěvecká soutěž – ,,Zpívá celá třída“

V rámci výuky Hudební výchovy si třídy 2. C uspořádala pěveckou soutěž ,,Zpívá celá třída"

Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie a to děvčata a chlapci. Žáci si mohli zvolit libovolnou píseň ať už tu, co se učili na hodinách Hudební výchovy, nebo úplně jinou.

Porotu tvořila trojice děvčat ze třídy 9.A ve složení: Anety Bulínové, Terezy Haspeklové a Kateřiny Chuchlerové.

 

Vyhodnocení soutěže ve třídě 2.C

Kategorie děvčata:   Kategorie chlapci:
1. místo Michaela Petrů   1. místo Šimon Havel
2. místo Eva Vysoká   2. místo Ondřej Miko
3. místo Eden Reinking   3. místo Štěpán Šustr

Vyhodnocení žáci dostali od paní učitelky diplom a věcnou odměnu a všichni účastníci soutěže malou odměnu za účast.