Tallent Show

Vážení a milí rodiče, žáci, učitelé,

přibližně v tuto dobu na jaře se na školách konává kulturní akce, která má za cíl dát prostor všem žákům, učitelům i rodičům ukázat, čemu se ve volném čase věnují a se svým talentem se podělit s ostatními. Je příležitostí nejen pro ty, kteří se vzdělávají v mimoškolních institucích jako je např. ZUŠ, ale má podpořit i ty, kteří nějakou zálibu a talent mají, ale nejsou nikde odborně vedení a úplně tak moc si třeba nevěří. Uvnitř ale touží světu ukázat, co umí, i když to třeba není „perfektní“.

Účastí rodičů a učitelů je podpořena vzájemná spolupráce školy a rodiny a obvykle je tato událost jednou z nejkrásnějších akcí školního roku. Jedná se především o hudební oblast – ať už hra na jakýkoli hudební nástroj, zpěv či tanec, nevyjímaje ani oblast elektronické hudby. Ale protože hudba úzce souvisí i s výtvarným uměním a divadlem, je možno zúčastnit se i s jakýmkoli dílem z této oblasti. Žáci si mohou vybrat karaoke zpěv, zpěv sólový nebo ve skupině, zpěv s mikrofonem nebo bez, hru na jakýkoli hudební nástroj, divadelní výstup či jakýkoli výtvarný počin sám o sobě nebo ve spojení s hudbou.

I přesto, že nám plán zorganizovat tuto akci překazila pandemie, se několik žáků samo od sebe ve II. pololetí s nějakým uměleckým příspěvkem přihlásilo. Nedalo mi to, a rozhodla jsem se zorganizovat alespoň virtuální přehlídku. Vyhlásila jsem možnost zúčastnit se všem třídám II. stupně, které učím. A tak se sešlo 11 mladých umělců, které mám tu čest Vám nyní představit. Nutno ale podotknout, že v naší škole je i mnoho dalších, kteří se umění věnují. Nechť je tato virtuální „Tallent Show“ takovou malou ochutnávkou a pozvánkou nejen pro ně, ale i pro všechny ostatní, třeba pro nadcházející roky.

Prosím, přijměte tedy pozvání do "Síně slávy ZŠ Glowackého" a pojďte společně podpořit těchto jedenáct statečných, kteří se s Vámi chtějí o svůj talent podělit.

Pohodlně se usaďte a vychutnejte si, co pro Vás připravili. Právě začínáme! Velký potlesk!

Vstup do Sway

Mgr. Jaroslava Dolejší