Cesta do hor

Na konci dubna absolvovali čtvrťáci preventivní program zaměřený na spolupráci a stmelení kolektivu. Program se jmenoval Cesta do hor a děti se při něm přenesly na cestu plnou dobrodružství.

Co si vzít s sebou? Kdo hraje v týmu jakou roli? Proč je každý důležitý? Pomocí různých aktivit se děti dostávaly do kontaktu se svými spolužáky, a to i s těmi, se kterými se třeba běžně nebaví, a zjišťovaly, čím by mohli do společného úsilí přispět. Děti také musely vzájemně spolupracovat a při některých úkolech společně hledat řešení.

Preventivní program - Cesta do hor

Pak si povídaly s lektorem o tom, jak se u jednotlivých aktivit cítily, jestli měly radost, když na řešení úkolu přišly společně.

Na závěr děti na veliký plakát psaly to, co se jim na třídě líbí, nelíbí a co by měl jeden každý dělat, aby se jim ve třídě společně lépe žilo. Plakát si paní učitelky třídní odnesly do tříd, aby děti měly svá předsevzetí na očích a aby mohly případně své další podněty připisovat.