Žákovský parlament v roli zastupitelů aneb Demokracie v praxi

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 se zástupci našeho žákovského parlamentu ze 7. – 9. tříd zúčastnili online studentské konference Dnes jsem jako zastupitel, kterou pořádal nadační fond Modrá rybka. Tématem, nad kterým se v přípravě na konferenci zamýšleli žáci ve skupinách podle ročníků, byla Městská zeleň, ochlazení města a solární město. K dispozici jsme měli návrh usnesení, ke kterému jsme připravili připomínky a pozměňovací návrhy. Na online konferenci jsme si pak vyzkoušeli simulaci zjednodušeného jednání zastupitelstva hlavního města Prahy. Přítomni byli i radní a zastupitelé – paní Mariana Čapková, pod jejíž záštitou se akce konala, náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě), radní Jan Chabr (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu) a radní Vít Šimral (Piráti). Každý z nich předal dětem něco ze svých zkušeností a povzbudil je k aktivní účasti na dění kolem nás.

Studentská konference "Dnes jsem jako zastupitel" Studentská konference "Dnes jsem jako zastupitel" Studentská konference "Dnes jsem jako zastupitel"

Během jednání studentského „zastupitelstva“ předložila každá z 5 zúčastněných škol své stanovisko a argumenty k jednotlivým bodům usnesení, po té následovalo hlasování. Naši zástupci byli velmi úspěšní, všechny jejich pozměňovací návrhy byly přijaty. Za vzornou reprezentaci školy jim moc děkujeme.

PhDr. Martina Kaslová, Gabriela Bušková, DiS.