Nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Informace pro zaměstnance  Archivační a skartační lhůty

 Privacy policy
(ochodní partneři a návštěvy)

 Privacy policy
(uchazeči)
 Privacy policy
(zákonní zástupci)

GDPR k problematice testování žáků

Informace pro zákonné zástupce
k preventivnímu antigennímu testování žáků
 Metodika GDPR
k preventivnímu antigennímu testování žáků