Interní přijímací řízení do 6. tříd

Pro školní rok 2022/23 nabízíme žákům budoucích šestých tříd se přihlásit do jedné z následujících profilových tříd:
   odrážka třída s rozšířenou výukou jazyků;
   odrážka třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy;
   odrážka třída s rozšířenou výukou informatiky
.

Informační schůzka pro zákonné zástupce žáků 5. tříd a případné zájemce z jiných škol se uskuteční formou online dne 17. 2. 2022 od 17:00 hod.
(odkaz na živé vysílání ZDE)

Vyplněnou přihlášku k internímu přijímacímu řízení odevzdejte do 15. 4. 2022 třídnímu učiteli.

Přijímací řízení do jednotlivých profilových tříd se uskuteční v úterý dne 17. 5. 2022.

Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou jazyků:
   odrážka část anglická - test z anglického jazyka (30 min);
   odrážka část všeobecných studijních předpokladů - test zaměřený na porozumění textu a všeobecný kulturně-společenský přehled (30 min).

Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy:
   odrážka část praktická - běh na 60 m, skok do dálky, předvedení gymnastické sestavy;
   odrážka část teoretická - test s výběrem odpovědí zaměřený na všeobecný sportovní přehled (30 min).

Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou informatiky:
   odrážka elektronický test zaměřený na schopnost vyhledávat a zpracovávat informace, úroveň analytického a algoritmického myšlení (60 min).

Náhradní termín interního přijímacího řízení byl stanoven na úterý dne 31. 5. 2022.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy do konce měsíce června.

Profilové třídy jsou primárně určeny pro stávající žáky školy. Pouze v případě volné kapacity je možné přijmout i žáky z jiných škol.