Výuka je atraktivní, pestrá, respektuje zájmy a potřeby žáků, přináší jim radost z poznání. Vychází ze životních situací, má přímou návaznost na praktický život a po celou dobu školní docházky žáky motivuje k celoživotnímu učení. Vede žáky k plánování, organizování a řízení vlastního učení.
Zpět