Žáci se v příjemném, esteticky vhodně upraveném prostředí školy scházejí s lidmi, se kterými je jim dobře. Pohybují se ve společenství založeném na vzájemné důvěře, spolupráci a zároveň přiměřeně vysokých nárocích rozvíjejících jejich tvořivost. Rádi využívají pestrou nabídku zájmové činnosti v době mimo vyučování.
Zpět