Dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví všech žáků i pedagogů. Ve škole vládne přátelská a vlídná atmosféra. Žáci, jejich rodiče, učitelé i ostatní zaměstnanci školy se zde cítí dobře a bezpečně. Společně tak vytváříme prostředí charakteristické vzájemným respektem a podporou, spoluprací, jasnými požadavky, zodpovědným přístupem a snahou o stálé zlepšování.
Zpět